Euskararen hasiera

 Hasiera

ANATOMIA ETA APARATUAK

ANATOMÍA Y APARATOS

Buru
Cabeza
Lepo
Cuello
Enbor
Tronco
Tripa
Abdomen
Genitalak
Genitales

Gorputz Adarrak
Extremidades
Zirkulazio A.
A. Circulatorio
Zentzumenak
Sentidos
 

 

EUSKARA

ESPAÑOL

CABEZA

BURU

Amígdalas

Amigdalak

Barbilla

Kokots

Boca

Aho

Campanilla

Ubula, aho-gingil

Cejas

Bekainak

Cerebro

Garun

Coanas

Koana

Colmillo

Letagin

Conducto auditivo

Meatu auditibo, entzunbide

Conjuntiva

Konjuntiba

Diente

Hortz

Encía

Oi

Esclerótica

Esklerotika

Fosa nasal

Sudur-hobi, sudur-barrunbe

Frente

Bekoki

Garganta

Eztarri

Glándula salivar

Listu-guruin

Hendidura palatina

Ahosabaiko arraildura

Iris

Iris

Labio

Ezpain

Mandíbula

Baraila

Maxilar

Masailezur

Muela

Hagin

Narinas

Sudurzulo

Nariz

Sudur

Nuca

Garondo

Oído externo

Kanpo-belarri

Ojos

Begiak

Orejas

Belarriak

Parótida

Parotida guruin

Pelo

Ile

Pestañas

Betileak

Pupila

Begi-nini, begiko nini

Paladar

Ahosabai

Paladar blando

Ahosabai bigun

Paladar duro

Ahosabai gogor

Sien

Loki

Vegetaciones

Adenoideak

CUELLO

LEPO

Cuerda vocal

Ahots-korda

Epiglotis

Epiglotis

Faringe

Faringe

Laringe

Laringe

Tiroides

Tiroide (tiroide guruin)

Traquea

Trakea

Vértebra cervical

Lepaorno, (orno zerbikal)

TRONCO

ENBOR

Axila

Besape

Bronquio

Bronkio

Bronquiolo

Bronkiolo

Clavícula

Klabikula, (lepauztai)

Corazón

Bihotz

Costilla

Sahiets

Escápula (Omóplato)

Eskapula, (omoplato)

Esternón

Bularrezur

Hombro

Sorbalda

Mama

Ugatz

Mamila

Titixka

Pezón

Titiburu

Pleura

Pleura

Pericardio

Perikardio

Pulmón

Birika

Vértebra (dorsal)

Orno (orno dortsala, bizkar orno)

ABDOMEN

TRIPA

Ampolla rectal

Ondeste-anpulu

Apéndice

Apendize

Bazo

Bare

Colon

Kolon

Duodeno

Duodeno

Esfínter anal

Uzki-esfinter

Esófago

Hestegorri, (esofago)

Estómago

Urdail

Hernia

Hernia, (eten)

Hernia inguinal

Iztai eten

Hernia umbilical

Zilborreko hernia

Hígado

Gibel

Ileon

Ileon

Intestino

Heste

Intestino delgado

Heste mehar

Intestino grueso

Heste lodi

Páncreas

Pankrea

Peritoneo

Peritoneo, (baresare)

Recto

Ondeste

Riñón

Giltzurrun

Uréter

Ureter

Uretra

Uretra

Vejiga

Maskuri

Vejiga urinaria

Gernu-maskuri

Vesícula (biliar)

Behazun

Yeyuno

Jeiuno

GENITALES

GENITALAK

Clítoris

Klitori

Epidídimo

Epididimo

Escroto

Escroto

Glande

Glande (Zakil-moko)

Meato urinario

Gernu-meatu

Ovario

Obulutegi

Pene

Zakil

Testículo

Barrabil

Trompa

Tronpa

Útero

Utero (umetoki)

Vulva

Bulba

EXTREMIDADES

GORPUTZ ADARRAK

Antebrazo

Besaurre

Articulación

Giltzadura

Cadera 

Aldaka

Carpo

Karpo

Codo

Ukondo

Cráneo

Garezur

Cúbito

Kubito (ulna)

Dedo de la mano

Hatz

Dedo del pie

Behatz

Falange

Behatz-hezur

Fémur

Femur (hizterrezur)

Hombro

Sorbalda

Húmero

Humero (besahezur)

Hueso

Hezur

Mano

Esku

Menisco

Menisko

Muñeca

Eskumutur

Músculo

Gihar

Muslo

Izter

Peroné

Perone (fibula)

Pie

Oin

Pierna

Hanka

Radio

Erradio

Rodilla

Belaun

Tendón

Tendoi (zurda)

Tibia

Tibia

Tobillo

Orkatila

Uña

Azazkal

APARATO CIRCULATORIO

ZIRKULAZIO APARATUA

Aorta

Aorta

Arteria

Arteria

Bradicardia

Bradikardia

Capilar

Kapilar

Taquicardia

Takikardia

Tensión arterial

Arteria-presio (tentsio arterial)

Variz

Barize

Vena 

Zain

SENTIDOS

ZENTZUMENAK

Gusto

Dastamen

Oído

Entzumen

Olfato

Usaimen

Tacto

Ukimen

Vista

Ikusmen