Ir a GT Profesional

 Ir a inicio AVPAP-EHLMPE

EUSKALDUNTZE PROGRAMA PEDIATRIAN

PROGRAMA DE EUSKALDUNIZACIÓN EN PEDIATRÍA

Duela hilabete gutxi Osakidetzak onartu zuen bere euskalduntze plana, eta programaren lehentasunaren artean pediatrak eta pediatria erizainak zeuden.

Iaz Osasun Sailburu Inclan jaunak eta HABEko zuzendari Jokin Azkuek aurkeztu zuten prentsaurreko batean OSATUZ-Medikuntza Orokorra eta OSATUZ-Pediatria materiala. HABEren zuzendaritzapean garatu eta sortutakoa da; eta osasun sisteman euskararen erabilera erraztea eta hobetzea du helburu.

Gaur egun, Euskalduntze Programan sartzea lortzen duten mediku eta erizainek, 2.maila gaindituta (9.urrats zaharra edo 2. HE), AMAITUTZAT eman behar dute euskalduntze prozesua. Hortik aurrera nork bere kasa jarrai dezake, baina kontrolik edo euskarririk gabe. Kontuan hartzen baditugu Administrazioak egiten duen gastua eta langileen ahalegina, uste dugu prozesuak beste amaiera bat behar duela; alegia, ikaskuntzaren azkeneko bultzadak lanarekin lotua egon behar duela.

OSATUZ metodoaren hitzaurrean osasun sailburuak dioenez 2.HE prestatzeko tresna baliagarria izan daiteke; baita goi-mailako ikasleentzat eta, osasun langile euskaldun zaharrentzat ere, gure hiztegi eta gai espezifikoetan prestatzen lagunduko digulako. Horren bitartez, orain arte ikasitakoari etekina atera, eta gure lanerako baliabide espezifikoak eskuratuko ditugu; horrela gure kontsultetan euskara era egokiagoan erabiliko dugu.

Aipatutakoa kontuan hartuta, hona hemen egin nahi digun eskaria:
- Pediatriari buruzko ikastaroa espezifikoa antolatzea. Horretarako 8 eta 12 pertsona arteko taldeak osatu beharko dira, pediatrek edo erizain pediatriakoek osatuak. Ikastaroa egin ahal izateko 1. HE edo 1. maila (6.urratsa) gainditua izan behar da.

- Garapena: ikastaroa burutzeko 90 edo 100 ordu behar dira, talde-lanean. Bi modutan antola daiteke: ikastaro intentsiboak legez, 4 astekoak, dena jarraian; edo bi zatitan bereizturik, bakoitza bi astekoa, eta bien artean tarte handiegia utzi gabe, 6 hilabete gehienez ere.
Ikastaroa trinkoa denez, lan ordutan egingo da.
- Irakasleak: AEK-k parte hartu du programaren sorreran. IKA euskaltegietan ere prest daude eskolak emateko.
- Lekua: agian aproposena izango litzateke euskaltegi bateko ikasgeletan eskolak hartzea, baina hori ez da oso garrantzitsua momentuz.

Oso ekimen erraza eta errealista dela uste dugu, eta dudarik gabe beste bultzakada bat izango litzateke euskalduntzeko bidean dauden osasun langileentzat. Azken finean, errentagarriagoa bihurtuko luke Osakidetzak egindako inbertsioa eta honekin batera hobetuko luke euskaldun populazioarekiko komunikazioa kontsultetan.

No hace muchos meses Osakidetza aprobó su plan de euskaldunización incluyendo en sus prioridades el aprendizaje del euskera entre los pediatras y enfermeras pediátricas.

A finales del pasado año el Consejero de Sanidad, señor Inclán, presentó públicamente Osatuz-Medikuntza Orokorra y Osatuz-Pediatria, un método desarrollado bajo la dirección de HABE para facilitar y mejorar la utilización del Euskera dentro del sistema sanitario. La propuesta parece muy interesante, aunque de momento no hemos tenido noticias de que exista un plan concreto para su aplicación práctica.

En la actualidad, para los médicos y enfermeras que después de haber logrado entrar en el Programa de Euskaldunización superan el 2º nivel (antiguo 9º, equivalente en teoría al PL-2), tras un importante desembolso de la Administración y un esfuerzo nada despreciable del propio trabajador, el proceso oficialmente SE ACABA: uno puede continuar con su aprendizaje/práctica o no, pero deberá hacerlo por su cuenta y no dispone de momento ningún elemento de control y/o apoyo.

Tal como se indica en la introducción del propio método OSATUZ, se puede usar para preparar el PL-2. Pero, sin ninguna duda, puede ser de utilidad tanto para los niveles superiores como para los sanitarios euskaldunes, pues maneja vocabulario y temas específicos para nuestro trabajo.
A continuación planteamos de manera esquemática nuestra propuesta para rentabilizar el proceso de aprendizaje previo, a la vez que nos dará herramientas para un uso más adecuado del euskera en nuestras consultas.

- Grupos: de 8-12 personas, pediatras o enfermeras pediátricas que hayan superado (en la convocatoria de Osakidetza o en el Euskaltegi) el primer nivel de aprendizaje (antiguo 6º, o PL-1)

- Desarrollo: el método habla de la necesidad de 90-100 horas de trabajo en grupo para completar su estudio.
Habría que contemplarlo como un curso intensivo, a lo largo de 4 semanas seguidas o en dos bloques de 2 semanas cada uno, no separados por más de 6 meses. En cualquier caso, dentro del horario de trabajo.

- Profesorado: AEK ha participado en la creación del programa. Nos consta también que IKA está dispuesto a guiar las clases, según nos han confirmado de forma no oficial.

- Lugar: por concretar. Probablemente lo más indicado fuese dar las clases en un Euskaltegi, pero es algo secundario.

Pensamos que esta propuesta es simple y factible, y que supondría un estímulo para el aprendizaje del euskera entre los sanitarios. En última instancia, rentabilizaría mejor la inversión realizada por Osakidetza y traería consigo una mejor comunicación con la población euskaldún, cada vez más numerosa en nuestras consultas.